خبر

اهدای پتو به بیمارستان های درگیر کرونا در یزد

فعالیت انسان دوستانه شرکت   شرکت در مرحله دوم فعالیت ان ...

آغاز به کار شرکت در سال 1399

ریاست محترم جمهور : مشاغل تولیدی با یک سوم از کارمندان سر کا ...

جهش تولید

حضرت آیت الله خامنه ای : جهش تولید یکی دیگر از ابزارهای قوی‌ ...

تعطیل

تعطیلی زودهنگام کارخانجات پتوی نگار یزد   از آنجا که مد ...

اهدای پتو به بیمارستان های درگیر کرونا در یزد

فعالیت انسان دوستانه شرکت شرکت با هماهنگی جناب آقای دکتر میر ...