تولد امام علی(ع) مبارک

امام علی

 

علی ای همای رحمت

تو چه آیتی خدا را

که به ما سوا فکندی

همه سایه هما را

 

 

روز مرد مبارک

 

 

17 سپتامبر 2019

نظرات کاربران