اهدای پتو به بیمارستان های درگیر کرونا در یزد

فعالیت انسان دوستانه شرکت

شرکت با هماهنگی جناب آقای دکتر میر محمدی تعداد 200 تخته پتو را تحویل اداره بهداشت درمان و آموزش پزشکی یزد جهت توزیع بین بیمارستان های یزد ، اردکان و میبد اهدا نموده است .

1-بیمارستان شهید صدوقی یزد 100 تخته

2 -بیمارستان امام جعفر صادق میبد 50 تخته

3- بیمارستان ضیایی اردکان 50 تخته

 

 

با آرزوی سلامتی برای هموطن های عزیز و خدا قوت به کادر درمان

18 اکتبر 2019

نظرات کاربران